Bestuur

De Koninklijke Harmonie Euterpe kent de structuur van een vereniging. De vereniging heeft een bestuur
dat momenteel bestaat uit 8 leden. Leden van het bestuur worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering. Van dit bestuur vormen 4 leden het dagelijks bestuur: de President, Vice-President, Secretaris en Penningmeester. Zij zijn belast met de dagelijkse leiding van de vereniging.


Het beleid van de vereniging wordt uitgewerkt door het bestuur en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering vindt 2x per jaar plaats.


De taakverdeling van het bestuur is als volgt:

Bert

Bert Janssen
President
IMG 4453 pasfoto Dr

André Flos
Secretaris
Petra 250x296

Petra Schaeffers
Vice President

Foto nog niet

beschikbaar

José Koppers-Kusters
2de Secretaris

Bert

Bert Janssen a.i.
Penningmeester

IMG 4428 pasfoto Fokje

Fokje Zijlstra
Muziek Comm.
IMG 4402 pasfoto Rik Janssen 700x466

Rik Janssen
Activiteiten
Commissie


IMG 4406 pasfoto Pieter Kwaspen

Pieter Kwaspen
Comm. Jeugd en
Opleiding