Print this page

Muziek voor Koning Willem II

Nadat in 1815 Napoleon was verslagen en wij bevrijd waren van de Franse overheersing, werden de grenzen in Europa opnieuw vastgesteld. Daarbij werd de grens met Duitsland verlegd van de Peel naar de oostkant van de Maas. Van de ene dag op de andere ontstond er
een nieuwe provincie die deel uitmaakte van het Koninkrijk der Nederlanden en bovendien de status kreeg van Hertogdom.
De Koning van Nederland was zowel onze Koning alsook Hertog van Limburg. Dat duurde tot 1830. Toen scheidde België zich af en werd
een zelfstandig koninkrijk en Limburg werd bij België gevoegd. En zo werden we opeens Belgen. Tijdens die Belgische tijd werd in Venray
het Philharmonisch Gezelschap opgericht, de voorloper van onze harmonie Euterpe. Om precies te zijn in 1838. Een jaar later werd de provincie weer bij Nederland gevoegd en waren we weer ‘Hollanders’. Veel mensen begrepen er niks meer van. In juni 1841 besloot de Koning
om een uitgebreid bezoek aan zijn hertogdom te brengen en alles werd in het werk gesteld om zijn doortocht door Limburg zoveel mogelijk
te veraangenamen. De Koninklijke reis voerde van Nijmegen via de oostelijke Maasoever naar Maastricht waarbij in Venlo en Roermond
werd overnacht. De terugreis een week later ging langs de westelijke Maasoever, via Meerlo en Wanssum naar Geysteren waar de Koning
op het kasteel van baron Weichs de Wenne een rustpauze hield. En daar waren de Venrayse muzikanten present om de Koning te vergasten
op een stukje muziek. Zij werden daarbij vergezeld door enkele dorpsnotabelen voor wie het een bijzondere eer moet zijn geweest om de Koning in hoogsteigen persoon te kunnen aanschouwen en te kunnen begroeten. De Venrayse muzikanten grepen deze gelegenheid aan om de Koning een brief te schrijven en hem om geld te vragen voor de aanschaf van muziekinstrumenten. ‘Al ware het maar tweehonderd Hollandsche Guldens’ zo schreven ze. De Koning honoreert het verzoek met honderd gulden waarvoor je toen vier muziekinstrumenten kon kopen. De correspondentie met persoonlijke aantekeningen van Koning Willem II en ondertekend met zijn paraaf vormen waardevolle archiefstukken die gevonden werden
in het Koninklijke Huisarchief van Paleis Noordeinde in Den Haag.

Foto: Het kasteel van Baron Weichs de Wenne in Geijsteren

Read 3517 times Last modified on dinsdag, 15 december 2015 09:26