Archief commissie

Archief Commissie

Bij Euterpe is sinds november 2007 een commissie actief die zich bezig houdt met de rijke geschiedenis
van Euterpe. De commissie is begonnen als de Commissie “Boek en CD”. Ze was opgericht
om een jubileumboek tot stand te brengen voor het 150 jarig jubileum in 2010. De Commissie heeft toen met veel oud leden veel werk verzet. Veel archiefmateriaal is opgespoord, in kaart gebracht, beschreven en gedigitaliseerd. Parallel hieraan zijn het boek “Van Toeten en Blazen” en de bijbehorende DVD tot stand gebracht. In september 2010 is het boek gepresenteerd en tegelijkertijd een prachtige tentoonstelling geopend die i.s.m. het Venraays Museum is gemaakt over het ontstaan van de Harmonie.

ani euterpeToen dit allemaal gereed was bleek dat er nog veel werk aan de winkel was: het archief moest nog verder ontsloten, beschreven en gedigitaliseerd worden.
Na een tijdje is de commissie toen weer nieuw leven in geblazen. De commissie komt nu een of meerdere keren per week bij elkaar om de klus verder af te maken.
Inmiddels zijn er 30 dozen aan materiaal overgebracht naar het archief van de Gemeente Venray. In samenwerking met wethouder Anne Thielen, gemeentearchivaris Paul van Meegeren en het bestuur van Euterpe heeft de werkgroep er een ludiek gebeuren van gemaakt, lees hier meer over.

Momenteel bestaat de commissie uit: Martien Peters,  Henk de Wijs, Herman van de Steeg en Jan Stevens.

Ter versterking van de archiefcommissie zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste leden of buitenstaanders die de vereniging een warm hart toedragen en in teamverband willen bijdragen.