Opleidingen

Opleidingen

Een goede muziekopleiding is de belangrijkste basis van de Harmonie. Wil de harmonie blijvend kunnen beschikken over goede muzikanten, dan is een gedegen muziekopleiding noodzakelijk. Of je nu beginner bent of herintreder…… je kunt via de Harmonie een opleiding volgen.

Houtblazers-Atelier Lucassen

Het is mogelijk om een Harmonie Fanfare (HaFa) opleiding te volgen voor de “houtblaasinstrumenten” (dwarsfluit, klarinet, saxofoon) bij Houtblazers- Atelier Lucassen. Weet je nog niet welk instrument je wilt kiezen dan kan je contact opnemen met onderstaande personen/instanties of anders rechtstreeks een instrumentale opleiding volgen. Je hebt dan wekelijks les van docente Mw. S. Lucassen. Alle leerlingen worden opgeleid voor de diploma’s A t/m D volgens de landelijke eisen.

Muziekdocenten

Naast houtblazers atelier Lucassen zijn er in Venray ook diverse andere docenten die muziekles geven op hout-, riet-, koperinstrumenten en slagwerk (HaFa-instrumenten). Deze docenten zijn allemaal verzameld onder Cultura Venray en wordt gecoördineerd door het steunpunt FMV in de persoon van Geert Jacobs uit Leunen.

HaFa instrumenten zijn de instrumenten die terugkomen in een Harmonie, Fanfare of drumband. Indien je een les wilt volgen op een HaFa-instrument kun je via de harmonie les krijgen tegen een gereduceerd tarief. De vereniging/Gemeente Venray ondersteunt namelijk deze muzieklessen middels een subsidie per leerling.
Deze subsidie verkrijgt men niet als met particulier les volgt bij één van deze docenten.

Deze docenten leren je de fijne kneepjes van het muziek maken, die je naar verloop van tijd kunt laten horen in het regionaal opleidingsorkest. Zie hiervoor het kopje Jeugd en opleidingsorkest.

Solisten en ensemble festival

Bij de muziekopleiding hoort ook het deelnemen aan een solistenfestival. Tijdens dit optreden wat ieder jaar door de FMV (Federatie Venrayse Muziekgezelschappen) georganiseerd wordt, word je beoordeeld door een deskundige jury.

Muziekopleiding bij Harmonie Euterpe

Dit heeft diverse voordelen:

    • Geen aanschafkosten voor een instrument. Omdat de harmonie een instrument in bruikleen stelt hoeft de cursist geen duur instrument aan te schaffen
    • Reparatiekosten en verzekeringskosten zijn voor rekening van de vereniging (mits er sprake is van normale slijtage)
    • Begeleiding in het orkest door een ervaren professionele dirigent en medemuzikanten
    • Les via professionele docenten, die regelmatig overleg hebben met de dirigent en/of de commissie Jeugd en Opleiding
    • Gereduceerd tarief via een instrumentale Hafa-opleiding

De Commissie Jeugd en Opleiding

De taak van de Commissie Jeugd en Opleiding is het coördineren van de muziekopleidingen voor de leden. Ook is ze verantwoordelijk voor het begeleiden van de leerlingen én de ouders. Een positieve stimulans van de zijde van de ouders is enorm belangrijk voor een geslaagd opleidingstraject van de cursist. Verder organiseert de Commissie Jeugd en Opleiding elk jaar de verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld uitwisselingsconcerten met andere verenigingen, en een solistenfestival. Ook is de commissie aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en leraren voor vragen, op- of aanmerkingen.


De leden van de opleidingcommissie: Petra Schaeffers en Martien Peters + vacature
De leden van de commissie Into Music zijn: Namens Euterpe: Petra Schaeffers. Namens MMSK: Ineke Smits.
De leden van de wervingscommissie zijn: Petra Schaeffers en Maria Clarke + vacature