Ereleden

Onderstaand vindt u een overzicht van de ereleden van onze harmonie. Al deze ereleden zijn in het verleden in de Algemene Ledenvergadering door de leden benoemd als erelid vanwege hun grote verdiensten voor de harmonie in het verleden en heden.