Bestuur

De Koninklijke Harmonie Euterpe kent de structuur van een vereniging. De vereniging heeft een bestuur
dat momenteel bestaat uit 8 leden. Leden van het bestuur worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering. Van dit bestuur vormen 5 leden het dagelijks bestuur: de President, Vice-President, 1ste en 2de Secretaris en Penningmeester. Zij zijn belast met de dagelijkse leiding van de vereniging.


Het beleid van de vereniging wordt uitgewerkt door het bestuur en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering vindt 2x per jaar plaats.

President Wim de Schryver
Secretaris André Flos
Penningmeester Hans Schaeffers
Vice Voorzitter Petra Schaeffers
Tweede Secretaris José Koppers-Kusters
VZ Muziek Commissie Bart Wolters
VZ Commissie Jeugd en Opleiding       Pieter Kwaspen
VZ Commissie PR Maria Clarke