Een muziekzaal Venray waardig

Bovenstaande foto van de Schoolstraat dateert van omstreeks 1900. Op de achtergrond hotel De Gouden Leeuw. Links vooraan hotel Schaeffers. Op de plaats van de muur werd in 1929 Zaal Wilhelmina gebouwd.
In 1969 gingen het hotel en de zaal in vlammen op. Thans staat hier apotheek St. Oda en op de plek waar de Wilhelminazaal stond, is nu een makelaarskantoor gevestigd. Het gebouw rechts is de muziekzaal die
in 1895 door fanfare Euterpe was gebouwd. Het muziekgezelschap richtte een verzoek aan de gemeente om ‘een paar aren grond aan de Janseniuskuil voor het bouwen van een muziekzaal Venray waardig’, aldus
de rekwestanten. De gemeente stemde toe. Het verwerven van een stukje grond midden in het dorp was toen nog niet zo’n probleem. De architect was P.R. Lutters en de aannemer was Victor Maes.
De bouwkosten bedroegen 4800 gulden en het benodigde geld kreeg men bij elkaar door het uitschrijven van 480 renteloze obligaties van 10 gulden. Jaarlijks werd 300 gulden van de schuld afgelost waarbij door middel van loting werd bepaald, wie van de geldschieters dat jaar aan de beurt was. Maar de exploitatie van de zaal ging de financiële draagkracht van Euterpe te boven en de gemeente moest bijspringen.
In 1998, nog geen drie jaar na de ingebruikname, nam de gemeente de zaal over van de fanfare.
De muziekzaal stond waar nu een schoenenzaak is gevestigd, op de hoek van De Bleek, en is in feite
de voorloper van de huidige schouwburg die hier jaren later werd gebouwd. In 1944 werd het gebied zwaar gebombardeerd en bij het ruimen van de puinhopen vond men de oorkonde terug die de initiatiefnemers
in 1895 hadden laten inmetselen. Meer over de historie van de muziek en het cultuurleven in Venray
in vroegere tijden kunt u lezen in het jubileumboek van Euterpe Van Toeten en Blazen, dat nog
te verkrijgen is.

Foto: De Schoolstraat begin 1900 Links Hotel Schaeffers, nu de snoepwinkel van Jamin. Rechts de
muziekzaal, nu schoenenzaak, schouwburg en lunchroom Lion d’Or. Op de achtergrond Hotel de Gouden leeuw, nu Albert Heijn

Read 4000 times Last modified on woensdag, 16 december 2015 10:48