Overbrenging van het archief van Koninklijke Harmonie Euterpe

Koninklijke Harmonie Euterpe heeft een lange en rijke geschiedenis die bijna zeker al begon in 1838. De vereniging bestaat officieel in ieder geval vanaf 1860. In die voorbije jaren is veel gebeurd. Een werkgroep is nog steeds bezig met de beschrijving en de ordening van het Euterpe-archief. Tot nu toe zijn er 5000 documenten en foto’s verwerkt en in speciale archiefdozen (30 exemplaren) opgeslagen. Dank zij digitalisering is dit rijke bezit toegankelijker geworden.

Op donderdag 19 december 2019 zijn deze 30 dozen overgebracht naar het archief van de Gemeente Venray. In samenwerking met wethouder Anne Thielen, gemeentearchivaris Paul van Meegeren en het bestuur van Euterpe heeft de werkgroep er een ludiek gebeuren van gemaakt.

Staande voor het clubgebouw Odeon werden met enig vertoon een dertigtal archiefdozen ingeladen. President Wim de Schryver hield een korte toespraak bij de uitgeleide. De oud-muzikanten Mart van Els (trombone) en Piet van Els (pauken) hadden voor een apart “gecomponeerd” signaal gezorgd. Ofschoon de antieke pauken de respectabele leeftijd van 100 jaar bezitten klonken die uitstekend samen met de moderne trombone.

Op het voorplein van het gemeentehuis klonk een herhaling van dit heroïsche muziekstuk. De archiefdozen werden ondertussen naar binnen gebracht. In de studiezaal van het Gemeentearchief was een kleine tentoonstelling ingericht door de gemeentearchivaris met o.a. originele archiefstukken van Koninklijke Harmonie Euterpe, zoals een boekwerk over de financiering voor de bouw van de Muziekzaal in 1895. Dit gebouw stond op de plaats van de huidige schouwburg, maar is tijden de bevrijding verwoest. Indertijd werd een document in een koker ingemetseld, maar werd na de oorlog teruggevonden en wordt nu bewaard in het archief. Ook affiches voor de aankondiging van concerten en toneeluitvoeringen vormden een prachtige illustratie van het aangevoerde deel van het archief. Oude rekeningen en partituren gaven een kijkje in het verenigingsleven van de vroegere muzikanten en bestuursleden van Euterpe.

Voor gemeentearchivaris Paul van Meegeren was het bijzondere gebeurtenis. Dit was de eerste keer dat de gemeente een veilig onderdak bood aan het archief van een vereniging. Aan de hier vereiste voorwaarden voldoet dit waardevolle archief van Harmonie Euterpe zeker. Vooral door onderzoek van Twan van Els zijn veel bijzonderheden bekend geworden, zoals een aubade aan Koning Willem II in Geijsteren en een subsidie van deze koning in 1843. Zo kwam ook de oudste foto van Euterpe uit 1891 boven water.

De officiële overdracht gebeurde door de ondertekening van een akte van overdracht door wethouder Anne Thielen, president Wim de Schryver, voorzitter van de werkgroep Sip van Goinga en de gemeentearchivaris Paul van Meegeren. In haar toespraak schilderde mevrouw Thielen het belang van een goed beschreven erfgoed. Venray is rijk aan allerlei vormen van cultuur, maar een zorgvuldige beschrijving van die cultuur geeft een beter inzicht in dit erfgoed. Het ingebrachte deel van het archief blijft eigendom van Koninklijke Harmonie Euterpe en kan te allen tijde geraadpleegd worden. Ook hier traden de muzikanten van de werkgroep op door het spelen van het fraaie muziekstukje.

De laatste fase was de overbrenging van de dozen naar de archiefruimte. Iedereen was onder de indruk van deze prachtige ruimte in de kelders van het gemeentehuis. De omstandigheden voor een juiste opslag zijn optimaal. Gevaren als ongedierte, brand, vocht e.d. krijgen geen kans.
Sip van Goinga plaatste de eerste doos op de definitieve plek. De werkgroep zal haar werkzaamheden in wekelijkse bijeenkomsten voortzetten.

Een gastvrij samenzijn in het gemeentehuis besloot de plechtigheid.

Bekijk hier nog meer foto's