Herberg van der Borgh, geboortehuis van de muziek

De Grote Markt van Venray anno 1840 met het oude raadhuis uit de 16e eeuw. Het derde pand naast het raadhuis is de herberg van
Gerard van der Borgh. Op deze plek staan thans een opticienwinkel en een eetcafé. Gerard van der Borgh was behalve herbergier
ook gemeentesecretaris en de gemeenteraad vergaderde liever in zijn herberg dan in het oude tochtige raadhuis. Achter de herberg was
een kleine zaal, het ‘Casino’ genaamd, wat letterlijk ‘klein huisje’ betekent. Hier kwamen de dorpsnotabelen bij elkaar om het laatste nieuws
uit te wisselen en een kaartje te leggen. Het was een besloten sociëteit die alleen toegankelijk was voor heren. De dokter, de koopman en
de notaris, de fabrikant en de burgemeester, samen overlegden ze, hoe Venray op te stoten in de vaart der volkeren. Met een scheve blik keek men daarbij naar Horst waar al sinds enkele jaren een harmonie bestond. In Venray werd zo’n muziekgezelschap voor het opluisteren
van kerkelijke en wereldlijke feesten en gebeurtenissen node gemist. Daarom besloot men om ook in Venray een harmonie op te richten.
Een muziekmeester werd aangezocht en 12 jonge muzikanten werden opgeleid. In 1838 was het zover. Gemeentesecretaris en herbergier
Gerard van der Borgh werd tot directeur benoemd en de naam Casino werd veranderd in ‘Muziekzaal’. Het Filharmonisch Gezelschap van Venray was geboren. Herberg Van den Borgh, geboortehuis van de muziek. Uit dit gezelschap ontstond in 1860 de huidige Koninklijke harmonie Euterpe, die in 2010 het 150-jarig bestaan vierde.

Read 3269 times