Oudste foto

In het boek over de geschiedenis van de Koninklijke harmonie Euterpe dat in 2010 verscheen, wordt uitgebreid aandacht geschonken aan
de opkomst in de eerste helft van de 19e eeuw van de blaasmuziek in Venray die zou uitgroeien tot een van de belangrijkste pijlers van onze volkscultuur. In 1838 legden 12 jongelui de basis voor het rijke muziekleven dat Venray thans kent. Samen vormden ze het Filharmonisch Gezelschap van Venray, kortweg harmonie genoemd. In 1860 werd deze harmonie omgezet in een fanfare onder de naam Fanfare Euterpe. Daarom beschouwt men 1860 als het oprichtingsjaar van de Koninklijke harmonie Euterpe, hoewel de vereniging in feite 22 jaar ouder is. Er is
uit de beginperiode niet veel bewaard gebleven. Fotografie was toen nog een zeldzaamheid. De oudste foto van Euterpe dateert uit 1891 en
is genomen op een muziekfestival ter gelegenheid van de 25e verjaardag van de Boxmeerse harmonie Utile Dulci, (het Nuttige en
het Aangename). De reis naar zo’n festival werd doorgaans afgelegd per boerenkar, die daartoe een beetje werd versierd met groen en bloemen. Op die manier wist men het nuttige met het aangename te verenigen. De bassist links op de foto met de baard is Verbeek, de houtzager.
Directeur (met stokje) is Jean Verheugen. De man met de hoge hoed in de hand is Theodor van den Boogaart, de president van Euterpe.
Helemaal achteraan met snor is Grad Janssen ofwel Grad van den Ellestieke. Het oude vaandel op de foto, ook wel drapeau genoemd,
werd in 1911 afgedankt toen Euterpe fuseerde met fanfare Caecilia. Daarover een volgende keer.

Read 3430 times