Al meer dan 170 jaar met de muziek mee

Als kind kon je de harmonie al van ver horen aan komen marcheren. Een vrolijke mars klonk door de straat en je rende naar buiten om achter de muziek aan te gaan. De politie was per fiets aanwezig om alles in goede banen te leiden. Waar is die tijd gebleven? Je ziet de harmonie nog maar zelden op straat. Vroeger was dat heel anders. De harmonie kwam gemiddeld een tot twee keer per week in actie voor een serenade, een processie of wat dan ook. Er kon geen gebeurtenis voorbij gaan of de muziek was er bij om het geheel op te luisteren. De president sprak bij de serenade een woordje ‘namens Venrays bevolking’, zoals dat hoorde. Als de muzikale hulde er op zat, ging het spoorslags terug naar het verenigingslokaal, de jeugd weer achterop en alles onder het toeziende oog van de diender. Harmonie Euterpe beschikte over een uitgebreid marsenrepertoire en was een echte marsenharmonie. Blaasmuziek is nog steeds niet uit onze samenleving weg te denken. Ze maakt deel uit van onze volkscultuur en is dat bij ons in Venray al meer dan 170 jaar het geval. Al in 1838 bestond er in Venray een harmonie waaruit in 1860 Fanfare Euterpe is ontstaan. In 1934 werd de fanfare omgezet in een harmonie en in 1960 verkreeg Euterpe het predicaat Koninklijke Harmonie. Reden te over om deze mooie vereniging, die zoveel voor de Venrayse gemeenschap heeft betekend, eens goed in het zonnetje te zetten. Koop dat prachtige boek met de dvd over de geschiedenis van onze Koninklijke Harmonie Euterpe. Nog steeds te verkrijgen.

Read 4406 times Last modified on woensdag, 16 december 2015 10:22