Salonorkest Euterpe

In 1928 werd in Venray een salonorkest opgericht. Hoewel het ensemble los stond van de fanfare, koos men toch voor de oude naam waaronder de fanfare in 1860 was opgericht: „Euterpe‟. De naam had in deze regio nog altijd een bekende en gunstige klank, en daar maakten de initiatiefnemers handig gebruik van. Het salonorkest stond onder leiding van pianist Piet Morrees uit Horst. Hij verongelukte bij een treinongeval op de overweg bij Blerick in 1930, toen de autobus gegrepen werd door de trein. De spoorbomen waren open blijven staan. Ook een lid van de fanfare, Frans Winckens de vaandeldrager, ook wel bekend als ‘Frans de viskel’, kwam daarbij om het leven. Piet Morrees werd opgevolgd door Tjeu Arts van de Marktstraat, die lid was van de fanfare evenals Jo Custers, Louis Custers, Har Swaghoven en Frans van Bergen. Het salonorkest werd dan ook door menigeen beschouwd als een afdeling van de fanfare, net als de toneelafdeling. Salonorkest Euterpe trad regelmatig op, de vergoeding bedroeg 15 gulden per avond, dus nog geen twee gulden per persoon, plus vrij drinken. De muzikanten lieten er zich graag op voorstaan, dat ieder van hen wel vier of vijf instrumenten bespeelde, wat schromelijk overdreven was. Ze betitelden zichzelf dan ook als musici. Dat klinkt toch wel wat anders dan ‘muzikant’. Jo Custers bespeelde de saxofoon en de klarinet, Louis Custers speelde dwarsfluit en viool en Frans van Bergen was een uitstekend saxofonist die ook de cello bespeelde die hij nota bene zelf had gebouwd. De gebroeders Jeuken waren redelijke violisten. Johan en Jeuken en Antoon Jeuken waren broers. Johan verwierf bekendheid als zondagsschilder van Venrayse taferelen. Antoon Jeuken was een verdienstelijk toneelspeler en speelde menige rol in de operettes van Polyhymnia die in de jaren vijftig zeer populair waren.

foto salonorkest euterpe

Foto: vlnr: Hub Custers (slagwerk), Jo Custers (saxofoon), Harrie Swaghoven (trompet), Piet Morrees (muzikaal leider en pianist), Frans van Bergen (cello)Louis Custers (viool en dwarsfluit), Johan Jeuken (viool), Antoon Jeuken (viool).

Read 4642 times Last modified on donderdag, 29 december 2016 15:58