Fanfare St Caecilia, concurrent van Euterpe

Begin vorige eeuw waren er in Venray twee muziekkorpsen: Fanfare Euterpe , opgericht in 1860, en Fanfare Sint Caecilia, opgericht in 1899 als Stafmuziek van schutterij Het Zandakker. Tot aan de komst van Caecilia had Euterpe geen enkele concurrentie te duchten. Maar dat veranderde snel, toen de nieuwe fanfare ten tonele verscheen. In 1899 werd de schutterij nieuw leven ingeblazen en werd besloten om
een eigen muziekafdeling op te richten, de Stafmuziek of zoals men in Venray zei: ’t Stefke’. In korte tijd werden enkele jongelui de beginselen van de muziek bijgebracht door Johan Broeder uit Mook, die onderwijzer was aan de Venrayse Normaalschool. De Stafmuziek stond onder
de algehele leiding van Majoor Commandant Th. Slits. Muziekdirecteur was Jean Kemps, maar hij werd al snel opgevolgd door Henri Michielsen
die een sigarenwinkel had aan de Frontespiestraat, de huidige Henseniusstraat. Iemand met verstand van sigaren, zal ook wel verstand hebben van muziek, zo heeft men waarschijnlijk geredeneerd. In 1904 besloot de Stafmuziek om zelfstandig te worden en noemde zich voortaan
Fanfare Sint Caecilia. Victor Fonck werd tot voorzitter gekozen en bankier Willem Laurensse werd de nieuwe directeur. Hij was de vader van Lambert Laurensse de latere president van de Koninklijke harmonie Euterpe. Het boterde niet erg tussen de beide fanfares. Integendeel.
Om de haverklap was er herrie in huis. Het gemeentebestuur en de pastoor oefenden op beide verenigingen druk uit om te fuseren.
Pastoor Pascal Schmeitz bezwoer de muziekverenigingen, om elkaar lief te hebben. “Kinderkens bemint elkander”. En de burgemeester zie hoopvol: “Als Euterpe en Cecilia fuseren, dan heeft Venray een fanfare die klinkt als een klok”. Ook de gouverneur van Limburg bemoeide zich
er mee en tegen zoveel pressie van bovenaf was men niet bestand. In 1911 werden beide verenigingen samengevoegd. Maar voordat het zover was, haalde Fanfare Caecilia in 1910 nog een huzarenstukje uit door op een groot muziekconcours in Rotterdam de 2e prijs te behalen waarbij bovenstaande foto werd gemaakt. Meer over Caecilia en de strijd met Euterpe kunt u lezen in het boek over de Venrayse muziekgeschiedenis “Van toeten en blazen”. Nog steeds te koop!

Read 3490 times